A projekt neve: “Életképes biológiai anyag, beleértve a gamétákat és embriókat, életképességének és stressztoleranciájának növelése” szabadalomra vonatkozóan külföldi oltalomszerzés, és az oltalom fenntartása
A projekt azonosítója: GINOP-2.1.3-15-2016-00057
Támogatási összege: 2.856.116 HUF
Támogatási mértéke: 100%
Kedvezményezett megnevezése:
Applied Cell Technology Kft.
A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja az Applied Cell Technology Kft. szabadalmára külföldi oltalomszerzés, valamint a szabadalom fenntartása volt. A találmány tárgya egy eljárás a gaméták életképességének, túlélési kapacitásának és a hosszútávú fertilizációs kapacitásának javítására, valamint az embriók életképességének, túlélési kapacitásának növelésére a kriogén hőmérséklet feletti hőfokon való tárolás/tartás során. A szabadalom oltalmat nyújt az embriótranszfert, inszeminációt vagy bármely biotechnológiai eljárást megelőzően elvégzett előkezelésre, amely során a gaméták vagy embriók hidrosztatikus nyomásnak vannak kitéve egy előre meghatározott nyomás/időtartam/hőmérséklet kombináció alkalmazásával és melyet követően a gamétákat vagy embriókat fagyasztás nélkül tartják/tárolják.

A pályázati projekt során megvalósult feladatok: A) Külföldi oltalomszerzés: Ausztria, Belgium, Svájc, Csehország, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Horvátország, Írország, Olaszország, Japán, Luxemburg, Monakó, Hollandia, Lengyelország, Svédország, Szlovénia, Szlovákia. B) Megszerzett külföldi szabadalmi oltalom fenntartása: Ausztria, Belgium, Svájc, Csehország, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Horvátország, Írország, Olaszország, Japán, Luxemburg, Monakó, Hollandia, Lengyelország, Svédország, Szlovénia, Szlovákia.

A projekt befejezési dátuma: 2016.12.10.

 

 

Projekt megnevezése: „Halivarsejt és embrió mélyhűtés alapjainak kidolgozása zebradánió halfajon”
Projektazonosító: KMR_12-1-2012-0436
Támogatás összege: 152.482.876,- Ft
Támogatás mértéke: 79,96%
Kedvezményezettek megnevezése: Applied Cell Technology Kft., Szent István Egyetem

EMBRIÓ MÉLYHŰTÉS ALAPJAINAK KIDOLGOZÁSA ZEBRADÁNIÓ HALFAJON”

A „Halivarsejt és embrió mélyhűtés alapjainak kidolgozása zebradánió halfajon” című projekt a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban Program (KMR_12) keretében részesült támogatásban.

A projekt célja a zebradánió spermájának és embrióinak mélyhűtése. A zebradánió a legelterjedtebb laboratóriumi halfaj, a fejlődésbiológiai, genetikai és toxikológiai kutatások fontos modellállata, amely számos mutáns vagy transzgenikus vonallal rendelkezik. Az ezekkel végzett kereskedelem biztonságos módja az ivartermék, illetve embriók kereskedelme, ehhez sztenderdizált, megbízható módszerek szükségesek. A zebradánió spermamélyhűtésének egységesítésének, illetve az embriók mélyhűtésének módszere egyelőre nem áll rendelkezésre.

A projekt megvalósításában két partner vesz részt: (1) az Applied Cell Technology Kft., amely az emlős embriók, petesejtek, spermiumok és őssejtek mélyhűtése területére specializálódott; (2) a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszéke, amely Közép-Európában egyedülálló módón rendelkezik egy komplett zebradánió tartó- és nevelőrendszerrel, továbbá több évtizedes tapasztalatot halmozott fel a halsperma mélyhűtése terén.

Sejtek fagyasztva tárolásának területén új megoldásnak számít az Applied Cell Technology Kft. rendelkezésére bocsátott technológia, mely nem a rutin eljárásokat módosítja, hanem a mélyhűtést megelőzően a spermiumokat/embriókat kezeli egy pontosan kiszámított erős, de maradandó káros következményekkel nem járó (szubletális) stresszhatással, mely következtében a sejtekben kialakuló válaszreakció hatására életképességük, stressztűrő toleranciájuk jelentősen megnő. Így a spermiumok fagyasztást követő túlélése is jelentősen nagyobb lesz.

A zebradánió spermamélyhűtése során az ivarsejtmélyhűtés általános infrastruktúráját innovatív módon kívánjuk adaptálni a faj sajátosságaihoz, nevezetesen a kinyerhető ivartermék igen kis mennyiségéhez. Az embriók mélyhűtése során fontos a mélyhűtéshez optimális fejlődési stádium, továbbá a mélyhűtéshez használt eszközpark és vegyszerigény pontos meghatározása, a mélyhűtés körülményeinek optimalizálása, a lehető legmagasabb túlélést biztosító mélyhűtési módszer kiválasztása.

A standardizált,state-of-the-art mélyhűtési eljárások kidolgozása mellett meghatározásra kerül a zebradánió hímivarsejtjeinek és embriójának hidrosztatikus nyomással szembeni stressztoleranciája, mely összehasonlításra kerül egyéb emlős ivarsejtek és embriók tulajdonságaival. A sejtek stressztoleranciájának meghatározását követően a sejtspecifikus kezelési protokollok kerülnek meghatározásra, illetve pontos helyük a state-of-the-art mélyhűtés folyamatában

A projekt eredményeként egy olyan zebradánió spermamélyhűtési módszer kifejlesztését tervezzük, amely közvetlenül átültethető az ivarsejt-kereskedelem gyakorlatába. Az embrió-mélyhűtés területén egy egységes protokoll kidolgozását tervezzük. A konzorciumi együttműködés keretében történő fejlesztés megvalósulásával egy világszinten egyedülálló tudás válik elérhetővé hazánkban.

A projekt megvalósítási időtartama: 2013.04.01. – 2015.12.31.

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (honlap: http://nkfih.gov.hu/)

Közreműködő szervezet: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

szechenyi

A projekt neve: Sertés ivarsejtek stresszkezelése: a sertéstenyésztés sebességbe kapcsolása
A projekt azonosítója: KMOP-1.1.1-08/1-2008-0065
A projekt megvalósítási ideje: 2009. október 26. –  2011. november 30.
Támogatási összeg: 79.794.000 HUF
Projekt vezető: Dr. Bábel Tamás

Szakterület/iparág bemutatása, a projekt illeszkedése e területhez

Sertéstenyésztés/tenyészállat előállítás

Egy adott állatfaj tenyésztési hatékonysága (genetikai előrehaladás mértéke és sebessége; tenyésztés tértől és időtől való függetlenné válása; nyomonkövethetőség; higiénia; járványügyi szempontok stb.) jelentősen megnövekedik, ha a rutintechnológia részévé válik a hím állatok örökítő anyagának jó hatásfokú fagyasztva tárolása. Ez tejelő szarvasmarha tenyésztés esetében – a sertéssel ellentétben – már rutin, egyeduralkodó technológiának számít.
Ezt a megoldást kínálja a sertéstenyésztésnek tenyészállat előállítás céljára a jelen pályázat segítségével létrehozott technológia, amely magában foglalja az örökítő anyag kinyerésétől, megfelelő hígításától a mélyhűtve tároláson át a felolvasztásig és inszeminálásig tartó folyamatokat. A technológiai sor kidolgozásán kívül a folyamatba illesztett szubletális stressz-kezelés és a hozzá kapcsolódó álló- és fogyóeszköz fejlesztés jelenti a projekt újdonságtartalmát.A kansperma jó hatékonysággal történő, stabil, ismételhető eredményeket hozó fagyasztása sokáig megoldatlan feladat volt, ezért a sertéstenyésztés, ellentétben a szarvasmarha-tenyésztéssel, többnyire lokálisan, helyhez kötötten, viszonylag fix, kisszámú donor felhasználásával zajlott. A világ sertéstenyésztése 99%-ban a hígított, 15-17 °C-on tárolt sertéssperma inszeminálásán alapul; a fagyasztott sperma aránya a tenyésztésben elhanyagolható, kevesebb, mint 1%.

Mindennek oka, hogy

  • a mélyhűtött spermiumok felengedést követő túlélése csak ritkán haladja meg a 35-40%-ot, amely a gyakorlatban meghatározott minimumérték; ez alatt az érték alatt a spermát a gyakorlatban nem használják fel inszeminálásra, megsemmisítésre kerül;
  • a fagyasztott sperma felengedés utáni életképessége, élettartama jelentősen lecsökken.

A fenti okok ellenére csekély arányban – leginkább kísérlet és génbankolás céljából -, egy-két helyen foglalkoznak sertéssperma fagyasztással, a következő tapasztalatokkal:

  • az alacsony élettartam miatt a rutin technológiába történő beillesztés komoly erőfeszítéseket igényel;
  • alacsonyabb vemhesülési arány; és
  • lényegesen alacsonyabb alomszám.

A pályázat célja egy olyan technológia létrehozása volt, mely új alapokra helyezi a sertéstenyésztést. Az új technológia „klónozható”, így termékként egészben, vagy részenként világszerte értékesíthető, amely által a sertéstenyésztés – a szarvasmarha-tenyésztéshez hasonlóan- fagyasztott sperma inszeminálásán alapulhat. A többféle örökítő anyagon, embrión és egyéb sejteken sikeresen tesztelt eljárás a sejteket kezelve azok stressz toleranciáját jelentősen növeli, így azok lényegesen nagyobb arányban élik túl a kezelést követő beavatkozásokat, pl. a mélyhűtést és fagyasztva tárolást.

A projekt összefoglalása

A projekt során kialakítottuk és standardizáltuk az ivarsejt-előkészítés és -mélyhűtés lépéseit. Elvégeztük a sejtek prekondícionálását megalapozó stressztolerancia vizsgálatokat, valamint meghatároztuk az ivarsejtek kezelési paramétereit. Ezt követően a sejtek kezelésének helyét határoztuk meg az ivarsejt előkészítés folyamatában.

In vitro kísérletek sorozatával pontosítottuk a protokollt. Az in vitro kísérletek mellett műanyag fogyóeszköz fejlesztését végeztük, amely a sejtek károsítása nélkül képes a megfelelő mennyiségű örökítő anyagot biztonságosan és légmentesen tárolni. Az ivarsejtek megfelelő, ipari szintű kezelését elvégezni képes, 400 Atm hidrosztatikus nyomást szabályozottan előállítani tudó eszköz fejlesztése is zajlott – követve az in vitro kísérletek eredményei alapján megfogalmazott igényeket -, amely eredményeként létrejött az eszköz prototípusa. A prototípus rendelkezik a megfelelő kamramérettel, képes a kezelés hőmérsékletét szabályozni az által, hogy a kezelés terében a hőmérsékletet csökkenteni és emelni is képes.

Az in vitro protokollbeállítást követően telepi kísérleteket végeztünk. Az összevont eredmények szerint a kezelt, fagyasztott örökítő anyaggal inszeminált kocák 82%-a lett vemhes, 78%-a ellett, átlagosan 10,76 malacot, melyek közül 9,45 maradt életben, átlagosan 1623,4 gramm testtömeggel. Ezzel szemben a kontroll csoport 61%-a lett vemhes, 59%-a ellett meg átlagosan 7,97 malacot, melyek közül 7,3 maradt életben, átlagosan 1683,7 gramm testtömeggel.
Megállapítható, hogy a kezelés erős szignifikancia szinttel emelte mind a vemhességi arányt, mind pedig a malacszámot. A kezelés hatására elért eredmények megközelítik a friss örökítő anyaggal elérhető eredményeket. A kontrolcsoportban észrevehető nem szignifikánsan magasabb átlagos malacsúly az alacsonyabb alomszám okán alakult.

A kísérletek során alkalmazott hidrosztatikus nyomásberendezés tesztelése kielégítő eredménnyel zajlott, programozottan képes nyomást előállítani, azt tartani, és megszüntetni. A zárása automatikus, amelynek vezérlése szintén kifogástalanul működött.

A projekt eredményeit a szakterület legfontosabb tudományos konferenciáin plenáris előadások keretében bemutattuk és publikáltuk.

A projekt eredeti Kedvezményezettje a Cryo-Innovation Kutatás-Fejlesztési és Szolgáltató Kft. volt, tőle a projekt eredményeit és a projekt fenntartását 2013-ban vette át az Applied Cell Technology Kft.

Kedvezményezett neve:    Applied Cell Technology Kft.
Kedvezményezett elérhetősége:
Székhely:  8000 Székesfehérvár, Budai út 260.
Telephely:  1113 Budapest, Karolina út 31.
Email:  appcelltech@appcelltech.com
Honlap: http://www.appliedcelltechnology.com/
Közreműködő szervezet neve:    Pro Regio Közep-Magyarorszagi Regionalis Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Közreműködő szervezet elérhetősége:
Cím:  1146 Budapest, Hermina út 17.
Telefonos ügyfélszolgálat:    06 (1) 471-8959
Honlap:  www.proregio.hu
Email:  palyazat@proregio.hu

A Közép-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága a Nemzetgazdasági Minisztérium (honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium). A projekt az Új Széchenyi Terv keretein belül valósult meg (honlap: http://ujszechenyiterv.gov.hu).

momegujul


 

NKFIA_kedv_infob_also

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...