Kedvezményezett megnevezése:
Applied Cell Technology Kft.
A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.7-15-2016-01890
A projekt címe:
Mén sperma hatékonyságának javítása a PTAT technológia révén
Szerződött támogatás összege: 47 856 116 HUF
Támogatási mértéke: 62,73%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja egy komplex protokoll kialakítása lovak, ezen belül is elsősorban nagy értékű tenyészmének örökítő anyagának mélyhűtésére és mélyhűtve tárolására. A protokoll magában foglalja az örökítő anyag kezeléséhez szükséges fajspecifikus beállításokat, a kezelést végrehajtó, a lótenyésztés egyedi igényeit kiszolgáló berendezést, valamint azt az eljárássort, mely lépéseinek elvégzése szükséges a megfelelő végeredmény biztosításához. A protokoll lépései (ló örökítő anyag előkészítése, a kikísérletezett szabályok és beállítások mentén elvégzett kezelése, ezt követően az örökítő anyag mélyhűtése -196 C-ra, majd a fagyasztott minta feldolgozása (inszeminálása)) egyediek és fajspecifikusak, a kezelés maga a tenyésztés és génmegőrzés folyamatában alapvető újdonságnak számít. Mindezek mellett a protokoll alkalmazásával elérhető eredményeket, valamint a hatás nagyságának populáción belüli változását is leírtuk, melyet szükségesnek tartunk ahhoz, hogy a technológiával szemben megfelelő elvárásokat támasszunk.

A mén örökítőanyag mélyhűtése a tenyésztés és génbankolás alapvető eszköze. Az eljárás célja szerint az örökítő anyag mélyhűtés/felengedést követően inszeminálva életképes vemhességet képes létrehozni. A lótenyésztésben az örökítő anyag mélyhűtésének elterjedését annak hatékonyságának elégtelensége, valamint a hűtési protokollok egyedenkénti varianciája gátolja. A projektmegvalósítás során kifejlesztett komplex protokoll a fagyasztási eljárás hatékonyságát növeli, valamint az eredmények varianciáját csökkenti.

A projekt befejezési dátuma: 2018. február 28.

 

 

A projekt neve: “Életképes biológiai anyag, beleértve a gamétákat és embriókat, életképességének és stressztoleranciájának növelése” szabadalomra vonatkozóan külföldi oltalomszerzés, és az oltalom fenntartása
A projekt azonosítója: GINOP-2.1.3-15-2016-00057
Támogatási összege: 2.856.116 HUF
Támogatási mértéke: 100%
Kedvezményezett megnevezése:
Applied Cell Technology Kft.
A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja az Applied Cell Technology Kft. szabadalmára külföldi oltalomszerzés, valamint a szabadalom fenntartása volt. A találmány tárgya egy eljárás a gaméták életképességének, túlélési kapacitásának és a hosszútávú fertilizációs kapacitásának javítására, valamint az embriók életképességének, túlélési kapacitásának növelésére a kriogén hőmérséklet feletti hőfokon való tárolás/tartás során. A szabadalom oltalmat nyújt az embriótranszfert, inszeminációt vagy bármely biotechnológiai eljárást megelőzően elvégzett előkezelésre, amely során a gaméták vagy embriók hidrosztatikus nyomásnak vannak kitéve egy előre meghatározott nyomás/időtartam/hőmérséklet kombináció alkalmazásával és melyet követően a gamétákat vagy embriókat fagyasztás nélkül tartják/tárolják.

A pályázati projekt során megvalósult feladatok: A) Külföldi oltalomszerzés: Ausztria, Belgium, Svájc, Csehország, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Horvátország, Írország, Olaszország, Japán, Luxemburg, Monakó, Hollandia, Lengyelország, Svédország, Szlovénia, Szlovákia. B) Megszerzett külföldi szabadalmi oltalom fenntartása: Ausztria, Belgium, Svájc, Csehország, Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Horvátország, Írország, Olaszország, Japán, Luxemburg, Monakó, Hollandia, Lengyelország, Svédország, Szlovénia, Szlovákia.

A projekt befejezési dátuma: 2016.12.10.

 

 

Projekt megnevezése: „Halivarsejt és embrió mélyhűtés alapjainak kidolgozása zebradánió halfajon”
Projektazonosító: KMR_12-1-2012-0436
Támogatás összege: 152.482.876,- Ft
Támogatás mértéke: 79,96%
Kedvezményezettek megnevezése: Applied Cell Technology Kft., Szent István Egyetem

EMBRIÓ MÉLYHŰTÉS ALAPJAINAK KIDOLGOZÁSA ZEBRADÁNIÓ HALFAJON”

A „Halivarsejt és embrió mélyhűtés alapjainak kidolgozása zebradánió halfajon” című projekt a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban Program (KMR_12) keretében részesült támogatásban.

A projekt célja a zebradánió spermájának és embrióinak mélyhűtése. A zebradánió a legelterjedtebb laboratóriumi halfaj, a fejlődésbiológiai, genetikai és toxikológiai kutatások fontos modellállata, amely számos mutáns vagy transzgenikus vonallal rendelkezik. Az ezekkel végzett kereskedelem biztonságos módja az ivartermék, illetve embriók kereskedelme, ehhez sztenderdizált, megbízható módszerek szükségesek. A zebradánió spermamélyhűtésének egységesítésének, illetve az embriók mélyhűtésének módszere egyelőre nem áll rendelkezésre.

A projekt megvalósításában két partner vesz részt: (1) az Applied Cell Technology Kft., amely az emlős embriók, petesejtek, spermiumok és őssejtek mélyhűtése területére specializálódott; (2) a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszéke, amely Közép-Európában egyedülálló módón rendelkezik egy komplett zebradánió tartó- és nevelőrendszerrel, továbbá több évtizedes tapasztalatot halmozott fel a halsperma mélyhűtése terén.

Sejtek fagyasztva tárolásának területén új megoldásnak számít az Applied Cell Technology Kft. rendelkezésére bocsátott technológia, mely nem a rutin eljárásokat módosítja, hanem a mélyhűtést megelőzően a spermiumokat/embriókat kezeli egy pontosan kiszámított erős, de maradandó káros következményekkel nem járó (szubletális) stresszhatással, mely következtében a sejtekben kialakuló válaszreakció hatására életképességük, stressztűrő toleranciájuk jelentősen megnő. Így a spermiumok fagyasztást követő túlélése is jelentősen nagyobb lesz.

A zebradánió spermamélyhűtése során az ivarsejtmélyhűtés általános infrastruktúráját innovatív módon kívánjuk adaptálni a faj sajátosságaihoz, nevezetesen a kinyerhető ivartermék igen kis mennyiségéhez. Az embriók mélyhűtése során fontos a mélyhűtéshez optimális fejlődési stádium, továbbá a mélyhűtéshez használt eszközpark és vegyszerigény pontos meghatározása, a mélyhűtés körülményeinek optimalizálása, a lehető legmagasabb túlélést biztosító mélyhűtési módszer kiválasztása.

A standardizált,state-of-the-art mélyhűtési eljárások kidolgozása mellett meghatározásra kerül a zebradánió hímivarsejtjeinek és embriójának hidrosztatikus nyomással szembeni stressztoleranciája, mely összehasonlításra kerül egyéb emlős ivarsejtek és embriók tulajdonságaival. A sejtek stressztoleranciájának meghatározását követően a sejtspecifikus kezelési protokollok kerülnek meghatározásra, illetve pontos helyük a state-of-the-art mélyhűtés folyamatában

A projekt eredményeként egy olyan zebradánió spermamélyhűtési módszer kifejlesztését tervezzük, amely közvetlenül átültethető az ivarsejt-kereskedelem gyakorlatába. Az embrió-mélyhűtés területén egy egységes protokoll kidolgozását tervezzük. A konzorciumi együttműködés keretében történő fejlesztés megvalósulásával egy világszinten egyedülálló tudás válik elérhetővé hazánkban.

A projekt megvalósítási időtartama: 2013.04.01. – 2015.12.31.

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (honlap: http://nkfih.gov.hu/)

Közreműködő szervezet: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

 

 

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...